בבית המשפט העליון
                                          דנג"צ 7245/97
בפני:כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

דורון טל

        נגד

המשיבים:
    1. נציב שירות המדינה
    2.סגן נציב שירות המדינה והממונה על פניות הציבור
                                                      
עתירה לדיון נוסף בפסק דין בית המשפט העליון בבג"צ 4556/97 מיום 12.11.97
שניתן על ידי כבוד הנשיא ברק, והשופטים קדמי, דורנר

בשם העותר: עו"ד אליהו ציגלר

               החלטה

העותר לא הצביע בבקשתו על קיומה של אחת העילות המצדיקות לפי הדין דיון נוסף בעניינו.
לפיכך אני דוחה את הבקשה, ללא צורך לבקש עליה תשובה.

ניתן היום כט בטבת תשנ"ח (27.1.98).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור

שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97072450.B02