index

בבית המשפט העליון

ע"א 4685/99

כבוד הרשם אמיר זולטי

בפני:

דורון טל

:המערער

נגד

1. מרק לביד, ד"ר

:המשיבים

2. גיורא שלגי

3. זהבה שמואלי

4. דליה פת

5. אסתר נבון

6. דן דודיוק

7. יוסף פנקובסקי

בקשה למתן הוראות

עו"ד אליהו ציגלר

בשם המערער:

החלטה

בשלב זה נדחה המועד להגשת סיכומי המערער עד למתן החלטה אחרת.

המערער יעדכן את בית המשפט בדבר התקדמות ההליכים בבית המשפט המחוזי וזאת עד יום
15.7.00.

התיק יובא לתזכורת פנימית ביום 1.8.00.

ניתנה היום, ו' בניסן תש"ס (11.4.00).

אמיר זולטי, רשם

העתק מתאים למקור

Page 2 of 2
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

O05.99046850