ביטול כתב אישום - ממל"ז
ביטול כתב אישום - ממל"ז

ברב המקרים (בשנים 2004-2014) נהגו בתי משפט לתעבורה למחוק (לבטל) כתבי אישום לאחר הגשת עדות של מומחה
בלי לנהל שלב הוכחות הגנה. וזאת ככל הנראה משום שהבינו כי
לו המשיכו בדיון הוכחות הגנה היו צריכים להורות על הפסקת השימוש בממל"ז.