לדף התוכן   משטרה ? הקליקו כדי לגלות את האמת
  The truth about Marksman LTI 20-20
רונן טל מידיעות אחרונות חושף את מה שידענו מזמן על המשטרה

 גם מסקנות ועדת החקירה אינן מחמיאות למשטרת ישראל

האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?

וכעת לעניינינו

ראו הסבר לטענתי מתחת לצילום המסך
 כתובת האתר; הקלק כדי לבקר שם
 המחשה להפעלת ממל''ז  תיאור הפעלת המכשיר
שמחה ניר: על האמירה השכיחה כי אמינותו של הממל''ז הוכחה בבית המשפט העליוןטענות המשטרה הן חצי-האמת ולכן גרועות משקר
טענות משטרת ישראל מהוות מצג שווא כמוסבר להלן
בית המשפט מעולם לא פסק בעניין אמינות התפעול של ממל"ז.
בתאריך 10/11/2003 פסק לראשונה ביהמ"ש העליון לעניין אמינות המכשיר
שכן זו היתה הסוגיה שנדונה בשני הערעורים שעמדו לפניו.
בפסיקתו נזהר כב' השופט אדמונד לוי מלהכריע בשאלה של אמינות ההפעלה
ורק התמקד באמינות המכשיר כפי שנדון בערכאות הנמוכות ותו לא.
יחד עם זאת הביע ביהמ"ש העליון את דעתו כי גם בהנחה שהממל"ז אמין, אזי
לפי הוראות היצרן אין להסתפק בכך ויש לבצע בדיקות תקופתיות ואחרות
ויש לתפעל את המכשיר לפי כללים מסויימים.
כאשר כללים אלו אינם מתקיימים המדידה איננה קבילה!
הנאשמים וגם המדינה בקשו כל אחד דיון נוסף:
דנ"פ 10415/03 - הנאשמים נגד המדינה - הוגש בתאריך 24/11/03
דנ"פ 10459/03 - המדינה נגד הנאשמים - הוגש בתאריך 25/11/03
 

כב' השופט מצא דחה את עתירות שני הצדדים - לא אושר דיון נוסף.
בהחלטתו המנומקת הנושאת תאריך 29/2/2004 קבע כב' הש' מצא כי
מה שנקבע בפסק-הדין זו הכרעה המבוססת על ראיות טכניות ועדויות מומחים
ואשר איננה ראויה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים. אין בכך כדי למנוע
מבעלי דין לבקש לשוב ולבחון הכרעה זו בהתדיינויות עתידיות!

משמע, לכל נאשם עומדת הזכות להוכיח כי המכשיר איננו אמין,
או כי שיטת המדידה איננה עקרונית אמינה,
או כי במקרה הספציפי בוצעה מדידה שלא לפי הוראות היצרן.

יתרה מזו, כב' השופט מצא ביקר בצורה מנומסת את התנהגות המשטרה והפרקליטות
שניסו להיתמם כביכול המגבלות שנקבעו בפסק הדין אינן חלות על תיקים תלויים ועומדים.
"בנסיבות אלו יהיה זה מרחיק לכת לגרוס שבית המשפט קבע (במשתמע) הלכה מיוחדת
לעניינם של תיקים תלויים ועומדים" כתב השופט בהחלטתו וסיים בביקורת נוספת:
"טוב היתה עושה המדינה אילו דאגה לעגן את השימוש בממל"ז בדין החרות".

שימו לב! עתירה לבג"צ, 4527/03 שהוגשה בחודש מאי השנה נמשכה ע"י העותר.
וזאת רק לאחר ומאחר שהמדינה הצהירה מה שהצהירה (הקלק על המלבן למטה)

 הקלק להחלטה שניתנה בבג''צ ממל''ז

טענות משטרת ישראל מהוות מצג שווא כמוסבר לעיל

 זהו צילום מסך של עוד אתר של המשטרה; הקלק כדי לבקר שם
 זהו צילום מסך של עוד אתר; הקלק כדי לבקר שם

משטרת ישראל מטעה גם את וועדות הכנסת

לא רק שהממל''ז אינו חדש שכן הוא משמש את המשטרה משנת 1994 אלא שגם מעולם לא קיבל את אישור מכון התקנים

ניצב יעקב רז אמר דברים שאינם אמת
וכאשר אמר דבריו הוא ידע שאינם האמת (וזה כידוע ניסוח עדין לשקרן)
שכן 110 המכשירים שהוא מזכיר לעיל אינם חדשים
אלא נמצאים בשירות המשטרה למעלה מעשר שנים.
מה גם שמכון התקנים לא נתן מעולם לממל"ז אישור תקינות ר' להלן.

לו היה לממל"ז תו תקן משטרת ישראל היתה מציגה אותו זה מכבר.
וגם אם בעתיד יוצג תו תקן, דבר המוטל בספק (ר' מכתבי לדוברת מכון התקנים)
הרי שלא יהיה תקף לגבי מכשיר שהופעל בעת שלא היה לו תו תקן.

אינג' תדי הופמן, שמשטרת ישראל הביאה כעד מומחה
העיד בבית משפט כי ניהל מעבדה במכון התקנים.
בבית משפט לתעבורה בירושלים אמר הנ"ל:
" ש.ת. אני לא מומחה באופטיקה.
ש. אתה לא מומחה בפיסיקה?
ת. ברמה של שנה ראשונה באוניברסיטה.
ש. גם לא באלקטרואופטיקה?
ת. נכון "
ר' פרוטוקול בתיק ת 17717/97 מתאריך 1.1.03

העד מטעם המשטרה גם הודה בעובדה שלא היה מומחה לעניין תו תקן באומרו:
"תו תקן זה תהליך שאני לא מומחה לגביו."

כבוד השופט אביטל חן קבע בהחלטת ביניים:
"התשובה לא נמצאת בתחום מומחיותו של העד."
ר' פרוטוקול בתיק ת 17717/97 מתאריך 1.1.03

אז מה זה מוכיח?
זה מוכיח כי המשטרה הביאה לעדות אדם שאיננו מוסמך להזים את עדות ההגנה!
אשר נכתבה ע"י פרופ' פיסיקאי מרצה בכיר באוניברסיטה העברית.
להפתעתי הגמורה זה לא הפריע לכב' השופט אביטל חן
להסתמך בפסיקה מאוחרת יותר לפסול את עדות הפרופ' על סמך על עדות העד הנ"ל שאיננו מומחה
וזה גם לא הפריע לביהמ"ש העליון להסתמך על פסיקת הביניים הבלתי חלוטה של כב' השופט חן...

אבל כל זה עוד כלום לעומת מה שנחשף בדיוני וועדות הכנסת...אם זה לא שקר, הרי זו הטעייה לשמה ר' למטה קישור למצב הפסיקה

וכל זאת אמר ללא ניד עפעף
ראש מדור מכשור טכנולוגי במשטרה
רפ"ק סגן ניצב יחיאל בן יאיר
שעליו אמר כבוד השופט דב פולוק:

"יחד עם זאת, חוות דעתו של רפ"ק בן יאיר אשר הוגשה לבתי המשפט השונים בארץ
היתה למעשה סיכום של הוראות היצרן לדרך הנכונה להפעלת המכשיר
וחזרה על טענות היצרן לעניין דיוק המכשיר."

"...בעל אינטרס בהחלטת בית המשפט"

על פי רישום תוצאות מדידת המרחקים שנערכו על ידי רפ"ק בן יאיר,
במידה רבה בניגוד להגיון, בכל אחת מהמדידות שבוצעו על ידו,
נרשם בדיוק המרחק המתבקש ללא כל סטייה."

"מהי התועלת ב"אמון" שנתנו בתי המשפט השונים למומחה?"

משמע, בית המשפט (כב' השופט דב פולוק) הגיע למסקנה כי בן-יאיר איננו אמין

בעניין אמינות הממל"ז פסק כבוד השופט ירון לוי:
"הוכח בפני בית המשפט שהמכשיר עלול להפיק קריאות מהירות שגויות, באופן
שלא ניתן לבסס על תוצאותיו, ממצאים ברמת הודאות הנדרשת במשפט הפלילי".

" לאחר שבחנתי, בכובד ראש, את חוות דעת המומחים, לעומקן, הגעתי למסקנה
שההגנה הצליחה "לסדוק" את "המאסה הקריטית", שעליה מבוססת החזקה
שבעובדה לפיה הממל"ז אמין, וכי הנאשמים הצליחו לעורר, מעבר לספק סביר,
בדבר תקפות החזקה, וממילא באשמתם."

הבעיה בהחלטה זו היא (ד.ט.): כב' השופט פולוק לא הבין, ככל הנראה, כי בעיית האמינות
היא תוצאה של ההפעלה לא נכונה ע"י משטרת ישראל ולא בעייה של המכשיר עצמו .

לחץ כאן לקבל סקירה משפטית

כיצד נסתה משטרת ישראל להתיש את העד המומחה

 לחץ ולמד כיצד משטרת ישראל מצפצפת על החוק

 לחץ - המחשה למידת חוסר ההבנה של המשטרה
 לחץ - המחשה לתרגום הקלוקל של המדריך

 ''השורה התחתונה''

 הקלק להחלטה שניתנה בבג''צ ממל''ז

 חזור לראש הדף  

לחץ כדי לקבל מידע נוסף מסקנות העד המומחה לאחר בחינה של ממל"ז לחץ כדי לקבל מידע נוסף

המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על האמור באתר על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי.

איזו משטרה? איזו משטרה? איזו משטרה מיוחדת במינה
© 2001-2006 Doron A. Tal
איזו משטרה? איזו משטרה? איזו משטרה מיוחדת במינה
משטרת ישראל אגף התנועה