לחץ לתוכן העניינים  הדף הקודם  הדף הבא דף הבית

 האמור כאן בעניין זווית המדידה עלול להטעות