לחץ לתוכן העניינים  הדף הקודם  הדף הבא דף הבית

 פרק 9 - להודעות שגיאה הם קוראים מדידות טעות;      פרויד היה אומר על זה משהו חכם