תיקון עולם - אינדקס עדכני - מפת האתרים מפת אתר - חקר משפחות טורקל, טירקל, טרקל ונגזרות של שם זה

The Turkel Tribe
נוצר בגיאוסיטיס Geocities בשנת 1997, הועבר לדומיין פרטי בשנת 2009, עודכן יוני 2020
Reunion
CLAIM
JRI
izkor
FAMOUS
GEDCOM
DFT
GED2HTML
names
GED2WWW
GED2WWW-2007