index

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

                                 בג"ץ 3434/98

בפני:
	 כבוד השופט י' זמיר
	

העותר:
   דורון אברהם טל
	
נגד
  המשיבים:
	
	1. היועץ המשפטי לממשלה 
	2. שלגי גיורא
	3. שמואלי זהבה  
	4. דטנר חיים    
	5. פת דליה  
	6. נבון אסתר
	7. עו"ד דודיוק דן 
	8. פנקובסקי יוסף 
	 
      המשיבים 8-2 הם עובדי הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל)
	
	
                 עתירה למתן צו על-תנאי
	
	

החלטה

1. להעביר העתירה לדיון בפני הרכב. המשיבים יגישו תגובה לעתירה לקראת הדיון.

2. חסר עמוד (המשכו של. בנספח ח' לעתירה סעיף 5 ואילך).
  (החלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום 25.11.97)
   העותר מתבקש להגיש לבית המשפט נוסח מלא של נספח זה.

ניתנה היום, כ' בסיון תשנ"ח (14.6.98).

ש ו פ ט

העתק מתאים למקור

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

I01.98034340