Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition יום חמישי ז' באלול תש"ס, 7 בספטמבר תש"ס
   


Sectionsשופט: מד המהירות לא אמין

מאת ענת ציגלמן

שופט בית משפט השלום ברמלה, ירון לוי, זיכה אתמול שני נאשמים
בעבירת מהירות מופרזת. השופט הטיל ספק באמינותו של המכשיר
שבאמצעותו מדדה המשטרה את מהירות נסיעתם. מדובר במד מהירות
לייזר (ממל"ז), המכונה "אקדח לייזר".

השופט קבע כי לא ניתן להסתמך על ממצאי המכשיר מעל לכל ספק
סביר, וכי אין כל ודאות שתוצאות המהירות הנמדדות הן מדויקות,
בשל ליקויים בעיקרון הפעולה של המכשיר. הוא ציין כי במשפט
התברר שנתונים בסיסיים על אופן הפעולה של המכשיר אינם ידועים
למשטרה, ואף לא לנציג יצרן המכשיר בישראל, ששימש כעד מומחה.

"עובדה זו מדאיגה ומצערת", קבע השופט לוי, "משום שהיא מלמדת,
ככל הנראה, שרשויות התביעה לא ביצעו את כל הבדיקות המדעיות
הראויות טרם הכנסת המכשיר לשימוש, ואף לא לאחר מכן, למרות
שהמכשיר נמצא בשימוש המשטרה מזה מספר שנים".

מאגף התנועה של המשטרה נמסר אתמול כי בכוונת המשטרה לערער על
פסק הדין, וכי האכיפה באמצעות הממל"ז תימשך, שכן פסק דין של
בית משפט שלום אינו מנחה ואינו מחייב. עוד נמסר כי הממל"ז נמצא
בשימוש שוטף במשטרות רבות ברחבי העולם, בין השאר בקנדה,
בארה"ב, בשוודיה, בהולנד, בגרמניה, בצרפת ובשוויץ.