Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition יום שני י"ג בכסלו תש"ס, 22 בנובמבר 1999
   


Sections


Advertise

שכר בכירים ברפא"ל יעלה ב-50%
עם הפיכתה לחברה ממשלתית


חיים ביאור

שכרם של בכירים ברפא"ל, בעיקר מסקטור המחקר, יעלה ב-50% ויותר
עם הפיכת רפא"ל מיחידת סמך של משרד הביטחון לחברה ממשלתית
עסקית, שינוי הצפוי באפריל 2000; כך עולה מבדיקת אנשי ההסתדרות
במרחב חיפה. לדבריהם, השכר המחושב לפנסיה של מנכ"ל רפא"ל, ד"ר
גיורא שלגי, הוא 27 אלף שקל. עם המעבר למעמד של חברה ממשלתית,
שכרו הפנסיוני יגיע לטענתם ל-40 אלף שקל.

אנשי ההסתדרות טענו כי שכרו של הסמנכ"ל למחקר ופיתוח ברפא"ל,
אלי עופר, יקפוץ עם השינוי מ-25 אלף ל-37 אלף, שכרו של
הסמנכ"ל למשאבי אנוש, יגאל סורברו, יעלה מ-21 אלף ל-30 אלף
שקל, ושכרו של בכיר אחר, יוסף שלזינגר, ממובילי המהלך להפיכת
רפא"ל לחברה ממשלתית, יעלה מ-22 אלף ל-33 אלף שקל.

לטענת אנשי ההסתדרות, "עשרות בכירים ברפא"ל השייכים לסקטור
המחקר, מעוניינים ליצור רווחים אישיים והם מקדמים את המעבר של
רפא"ל למעמד של חברה ממשלתית". הם הודיעו כי "מתן הטבות חריגות
בשכר ובפנסיה לקראת הקמת החברה הממשלתית כרוך בעלויות עצומות
לרפא"ל, ויגרור השלכות רוחב מיידיות על כל 4,000 עובדי רפא"ל".

בתגובה אמר אמש שלגי, כי בתהליך המעבר של רפא"ל לחברה "ייפתח
דף חדש של הסכמי עבודה, שמקובלים בחברות עסקיות, החייבות
להתמודד ולהצליח בשוק תחרותי". לדבריו, "אנשים מוכשרים אינם
רוצים לעבוד בארגון שוויוני, וכדי למנוע מהם לעזוב את רפא"ל

ולעבור לחברות מתחרות, יש לתת להם תגמול כספי נאות".

© פורסם ב"הארץ" בתאריך 22/11/1999

בבית המשפט העליון הוכח כי רפא"ל הטעתה עובדים