בדף זה ההחלטה השלישית


 משפט תעבורה - החלטת בית המשפט העליון לאפשר דיון בעתירה