[ שלח דף   | מעריב צ'אט   | אודות החברה   | עזרה   | דרושים   | לוח מעריב  ]    מהדורת יום חמישי, 7 בספטמבר 2000

חפש במעריב
שער
חדשות
אקטואליה
בעולם
בארץ
פלילים
פוליטיקה
מדיני
ביטחון
משפט
עסקים
ספורט
היום
פנאי
דעות
מכתבים
מעריב לילדים
תיירות
מבזק

משפט <<חדשות
שוטר וממל"ז צילום ארכיון: יוסי אלוני
 סקירת עיתונות  הבא

קרא את המאמר ב

השופט קבע שאקדח הלייזר לא
אמין - וזיכה שני נהגים

מאת זיוה מוגרבי ועמיר בן-דוד
נתפסו נוהגים במהירות של 141 ו-148 קמ"ש


בית משפט השלום ברמלה זיכה אתמול שני נהגים מעבירת נסיעה במהירות מופרזת, שנמדדה
השופט קבע, שאין הוכחה שמכשיר הלייזר אינו .( ממל"ז ) אקדח לייזר על ידי מד מהירות
.מבצע טעויות

.גבריאל לוי ומשה עטיה נתפסו על ידי הממל"ז נוהגים במהירות של 141 ו-148 קמ"ש
השופט ירון לוי קבע, שבהיעדר ראיות או נתונים לגבי דרך עיבוד הנתונים על ידי
המכשיר, לא ניתן לקיים ביקורת שיפוטית מושכלת על אמינותו וממילא לא ניתן להסתמך
על ממצאיו. עוד נקבע, כי אין כל ודאות שתוצאות המהירות שנמדדות במכשיר הלייזר
מדוייקות ברמת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי. כמו כן קיימת אפשרות שנמדדה בכלל
מהירות של רכב אחר, בשל ליקויים בעיקרון הפעולה של המכשיר. למשל: העובדה שהוא
מוחזק בידי אדם עלולה לגרום לחוסר דיוק, שכן קרן הלייזר עלולה "להחליק" ולקבל
.קריאת מהירות שגוייה

הממל"ז נכנס לשירות במשטרת ישראל ב-1992 ובשנה שעברה כשליש מהדו"חות שנרשמו
במשטרה הסתמכו עליו. המכשיר שולח במשך כשליש שניה 37 קרני לייזר שנמדדות עם חזרתן
וביחד מבשרות לשוטר על מהירות הרכב. המכשיר מוחזק על ידי השוטר כמו רובה המכוון
.למטרה ומרחק המדידה המקסימל י הוא 600 מטר

השופט לוי ציין אתמול עוד, כי לפי הוראות היצרן של המכשיר, טווח המדידה במרחק
העולה על 275 מטרים מותנה בתכונות רפלקטיביות של הרכב הנמדד. במרחק העולה על מרחק
זה, כפי שהיה בעניינם של שני הנהגים המיוצגים על ידי עו"ד אשר ארבל, משלא הוכחו
.תכונות הרפלקטיביות של רכביהם - קיים ספק סביר באמינות קריאת המהירות של המכשיר
עוד קבע השופט כי החום הנפלט מהכביש ותנאי לחות עלולים לגרום לסטייה משמעותית
.בדיוק תוצאת המהירות שמציג המכשיר

השופט זיכה את שני הנהגים ומתח ביקורת על המשטרה. "העובדה שמדובר בספקות באמינות
המכשיר", אמר, "מדאיגה ומצערת, משום שהיא מלמדת ככל הנראה שרשויות התביעה לא
,ביצעו את כל הבדיקות המדעיות הראויות טרם הכנסת המכשיר לשימוש ואף לא לאחר מכן
."למרות שהמכשיר נמצא בשימוש המשטרה מזה שנים


עומד בדרישות
בעקבות פסיקת בית המשפט ברמלה לא מתכוונים באגף התנועה להפסיק לאכוף מהירות
באמצעות הממל"ז. לדבריהם, אמינות הממל"ז עמדה בעבר בדיונים משפטיים, בהם שלוש
פסיקות של בית המשפט העליון, ובכוונת המשטרה לערער על פסק הדין. ראש אגף התכנון
באגף התנועה, ניצב משנה אודי אפרת, תקף אתמול את בית המשפט ואמר ש"מדובר בפסק דין
."מוטעה ולא צודק

באגף התנועה מציינים כי אותו שופט זיכה בעבר נאשמים בנסיעה במהירות מופרזת
שנתפסו על-ידי הממל"ז ובית המשפט המחוזי ביטל את החלטתו. הניסויים שנערכו במהלך
."המשפט בנוכחות השופט, לטענתם, "הוכתרו בהצלחה גדולה

מאגף התנועה נמסר כי בידיהם בדיקה של מכון התקנים הישראלי, לפיה הממל"ז שנבדק
עומד בדרישות היצרן לגבי דיוק המדידה וכי הוא מבצע מדידות כיאות. "אנו תמהים על
כך שבית המשפט הסתמך בהכרעת דינו על מומחה שסירב להתייצב להמשך חקירתו הנגדית, עד
כדי כך שבית המשפט כפה התייצבותו בצו הבאה", מסרה דוברת האגף. "עוד תמוה שבית
המשפט הסתמך על מומחה שלא עשה ניסויים בממל"ז. אגף התנועה חושש שנסיון פגיעה באחד
מאמצעי האכיפה היעילים ביותר יפגע במלחמה בתאונות הדרכים ויגבה מחיר יקר של חיי
."אדם

כל הזכויות שמורות © All rights reserved