לדף התוכן   משטרה ? הקליקו כדי לגלות את האמת
  The truth about Marksman LTI 20-20
רונן טל מידיעות אחרונות חושף את מה שידענו מזמן על המשטרה כיצד נוהגים
נותני הדוח''ות?

האם כך אוחזין
בממל"ז?

משטרת ישראל
מציגה...

לא סומך
על המשטרה...

הטעיית הציבור
ע"י בכירי
המשטרה

המשטרה מטעה
את ביהמ"ש לתעבורה

המשטרה מטעה
את וועדות הכנסת

ביהמ"ש קובע:
רמ"ד מכשור
במשטרת ישראל
בעל אינטרס
בהחלטת בית המשפט

אז מה הבעייה?

תדהמה בוועדת הכנסת

 גם מסקנות ועדת החקירה אינן מחמיאות למשטרת ישראל

לראש הדף מדוע כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
האם כך נוהגים נותני הדוח''ות?
 
האם כך אוחזין בממל"ז?
האם כך מודדים באמצעות ממל''ז?

לראש הדף וכעת לעניינינו

ראו הסבר לטענתי מתחת לצילום המסך
 כתובת האתר; הקלק כדי לבקר שם
 המחשה להפעלת ממל''ז תיאור הפעלת המכשיר
שמחה ניר: על האמירה השכיחה כי אמינותו של הממל''ז הוכחה בבית המשפט העליוןטענות המשטרה הן חצי-האמת ולכן גרועות משקר
טענות משטרת ישראל מהוות מצג שווא כמוסבר להלן
בית המשפט פסק בעניין אמינות המכשיר עצמו, אך לא פסק בעניין אמינות התפעול שלו.
אין בכך כדי למנוע לבקש לשוב ולבחון הכרעה זו בהתדיינויות עתידיות!

לראשונה בתאריך 10/11/2003 פסק ביהמ"ש העליון לעניין אמינות המכשיר
שכן זו היתה הסוגיה שנדונה בשני הערעורים שעמדו לפניו.

בפסיקתו נזהר כב' השופט אדמונד לוי מלהכריע בשאלה של אמינות ההפעלה
ורק התמקד באמינות המכשיר כפי שנדון בערכאות הנמוכות בתיקים מסויימים, ותו לא.

יחד עם זאת הביע ביהמ"ש העליון את דעתו כי גם בהנחה שהממל"ז אמין, אזי
לפי הוראות היצרן אין להסתפק בכך ויש לבצע בדיקות תקופתיות ואחרות
ויש לתפעל את המכשיר לפי כללים מסויימים.
כאשר כללים אלו אינם מתקיימים המדידה איננה קבילה!

הנאשמים וגם המדינה בקשו כל אחד דיון נוסף:
דנ"פ 10415/03 - הנאשמים נגד המדינה - הוגש בתאריך 24/11/03
דנ"פ 10459/03 - המדינה נגד הנאשמים - הוגש בתאריך 25/11/03
 

כב' השופט מצא דחה את עתירות שני הצדדים - לא אושר דיון נוסף!

בהחלטתו המנומקת חלקית, הנושאת תאריך 29/2/2004, קבע כב' הש' מצא כי
מה שנקבע בפסק-הדין זו הכרעה המבוססת על ראיות טכניות ועדויות מומחים
ואשר איננה ראויה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים. אבל אין בכך כדי למנוע
מבעלי דין לבקש לשוב ולבחון הכרעה זו בהתדיינויות עתידיות!

משמע, לכל נאשם עומדת הזכות להוכיח כי המכשיר איננו אמין,
או כי שיטת המדידה איננה עקרונית אמינה,
או כי במקרה הספציפי בוצעה מדידה שלא לפי הוראות היצרן.

יתרה מזו, ביהמ"ש העליון ביקר בצורה מנומסת את התנהגות המשטרה והפרקליטות
שניסו להיתמם כביכול המגבלות שנקבעו בפסק הדין אינן חלות על תיקים תלויים ועומדים.
"בנסיבות אלו יהיה זה מרחיק לכת לגרוס שבית המשפט קבע (במשתמע) הלכה מיוחדת
לעניינם של תיקים תלויים ועומדים" כתב השופט בהחלטתו וסיים בביקורת נוספת:
"טוב היתה עושה המדינה אילו דאגה לעגן את השימוש בממל"ז בדין החרות".

שימו לב! עתירה לבג"צ, 4527/03 שהוגשה בחודש מאי השנה נמשכה ע"י העותר.
וזאת רק לאחר ומשום שהמדינה הצהירה מה שהצהירה.
לעותר שמורות טענותיו בעילה שטרם נדונה (ר' החלטה, הקלק על הצלמית)

 הקלק להחלטה שניתנה בבג''צ ממל''ז

יעקב מלץ, שופט בדימוס ומבקר המדינה לשעבר
"לא סומך על המשטרה"

להלן חלקים מתוך שיחות שניהלה חוקרת פרטית מטעם כלל פיננסים עם הבורר מלץ, כפי שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתאריך 15/3/06.

 • שאלה: בשלבים יותר קדומים הוא איים עליך?
 • מלץ: כן
 • שאלה: אני לא מבינה איך הוא נכנס, הרי יש לך שומר בבניין, לא?
 • מלץ: כן
 • שאלה: אז איך הוא נכנס אליך לבית?
 • מלץ: "אה... אני לא יודע באמת שלא..."
 • שאלה: "מה אתה אומר, ולמה לא הזמנת משטרה?"
 • מלץ: "אה... לא סומך עליה"
 • שאלה: אתה לא סומך על המשטרה?
 • מלץ: "לא"
טענות משטרת ישראל מהוות מצג שווא כמוסבר לעיל

 זהו צילום מסך של עוד אתר של המשטרה; הקלק כדי לבקר שם
 זהו צילום מסך של עוד אתר; הקלק כדי לבקר שם

משטרת ישראל מטעה גם את וועדות הכנסת לראש הדף

לא רק שהממל''ז אינו חדש שכן הוא משמש את המשטרה משנת 1994 אלא שגם מעולם לא קיבל את אישור מכון התקנים

ניצב יעקב רז אמר דברים שאינם אמת
וכאשר אמר דבריו הוא ידע שאינם האמת (וזה כידוע ניסוח עדין לשקרן)
שכן 110 המכשירים שהוא מזכיר לעיל אינם חדשים
אלא נמצאים בשירות המשטרה למעלה מעשר שנים.
מה גם שמכון התקנים לא נתן מעולם לממל"ז אישור תקינות ר' להלן.

לו היה לממל"ז תו תקן משטרת ישראל היתה מציגה אותו זה מכבר.
וגם אם בעתיד יוצג תו תקן, דבר המוטל בספק (ר' מכתבי לדוברת מכון התקנים)
הרי שלא יהיה תקף לגבי מכשיר שהופעל בעת שלא היה לו תו תקן.

לראש הדף אינג' תדי הופמן, שמשטרת ישראל הביאה כעד מומחה
העיד בבית משפט כי ניהל מעבדה במכון התקנים.
בבית משפט לתעבורה בירושלים אמר הנ"ל:
" ש.ת. אני לא מומחה באופטיקה.
ש. אתה לא מומחה בפיסיקה?
ת. ברמה של שנה ראשונה באוניברסיטה.
ש. גם לא באלקטרואופטיקה?
ת. נכון "
ר' פרוטוקול בתיק ת 17717/97 מתאריך 1.1.03

העד מטעם המשטרה גם הודה בעובדה שלא היה מומחה לעניין תו תקן באומרו:
"תו תקן זה תהליך שאני לא מומחה לגביו."

כב' השופט אביטל חן קבע בהחלטת ביניים:
"התשובה לא נמצאת בתחום מומחיותו של העד."
ר' פרוטוקול בתיק ת 17717/97 מתאריך 1.1.03

אז מה זה מוכיח?
זה מוכיח כי המשטרה הביאה לעדות אדם שאיננו מוסמך להזים את עדות ההגנה!
אשר נכתבה ע"י פרופ' פיסיקאי מרצה בכיר באוניברסיטה העברית.
להפתעתי הגמורה זה לא הפריע לכב' השופט אביטל חן
להסתמך בפסיקה מאוחרת יותר לפסול את עדות הפרופ' על סמך על עדות העד הנ"ל שאיננו מומחה
וזה גם לא הפריע לביהמ"ש העליון להסתמך על פסיקת הביניים הבלתי חלוטה של כב' השופט חן...

לראש הדף אבל כל זה עוד כלום לעומת מה שנחשף בדיוני וועדות הכנסת...אם זה לא שקר, הרי זו הטעייה לשמה ר' למטה קישור למצב הפסיקה

לראש הדף איזה בדיקות ערך מכון התקנים לממל"ז?

ומה דעתו של כב' השופט דב פולוק
על
ראש מדור מכשור טכנולוגי במשטרה
רפ"ק / סנ"צ וכיום ניצב יחיאל בן יאיר?

"יחד עם זאת, חוות דעתו של רפ"ק בן יאיר אשר הוגשה לבתי המשפט השונים בארץ
היתה למעשה סיכום של הוראות היצרן לדרך הנכונה להפעלת המכשיר
וחזרה על טענות היצרן לעניין דיוק המכשיר."

"... בעל אינטרס בהחלטת בית המשפט"

על פי רישום תוצאות מדידת המרחקים שנערכו על ידי רפ"ק בן יאיר,
במידה רבה בניגוד להגיון, בכל אחת מהמדידות שבוצעו על ידו,
נרשם בדיוק המרחק המתבקש ללא כל סטייה."

"מהי התועלת ב"אמון" שנתנו בתי המשפט השונים למומחה?"

משמע, בית המשפט (כב' השופט דב פולוק) הגיע למסקנה כי בן-יאיר איננו אמין

בעניין אמינות הממל"ז פסק כב' הש' ירון לוי:

"הוכח בפני בית המשפט שהמכשיר עלול להפיק קריאות מהירות שגויות, באופן
שלא ניתן לבסס על תוצאותיו, ממצאים ברמת הודאות הנדרשת במשפט הפלילי".

" לאחר שבחנתי, בכובד ראש, את חוות דעת המומחים, לעומקן, הגעתי למסקנה
שההגנה הצליחה "לסדוק" את "המאסה הקריטית", שעליה מבוססת החזקה
שבעובדה לפיה הממל"ז אמין, וכי הנאשמים הצליחו לעורר, מעבר לספק סביר,
בדבר תקפות החזקה, וממילא באשמתם."

יש שתי בעיות בהחלטה זו:

 1. כב' השופט פולוק לא הבין, ככל הנראה, כי בעיית האמינות
  היא תוצאה של ההפעלה לא נכונה ע"י משטרת ישראל ולא בעייה של המכשיר עצמו.
 2. כב' השופט סטרשנוב שגם הוא לא הבין הרבה בנושא, כמשתמע מהחלטתו,
  ביטל את החלטתו של כב' הש' ירון לוין
  והערעור שהוגש לביהמ"ש העליון על ביטול החלטת הש' לוי נדחה...

לחץ כאן לקבל סקירה משפטית

כיצד נסתה משטרת ישראל להתיש את העד המומחה

 לחץ ולמד כיצד משטרת ישראל מצפצפת על החוק לראש הדף

 לחץ - המחשה למידת חוסר ההבנה של המשטרה
 לחץ - המחשה לתרגום הקלוקל של המדריך

 ''השורה התחתונה''

 הקלק להחלטה שניתנה בבג''צ ממל''ז לראש הדף

משטרת ישראל אוכפת מהירות עם מכשירים שלא עומדים בתקן
פרוטוקול דיון ועדת הכלכלה 14 ביוני, 2005

עוד דיון בו נחשף קצהו של הקרחון - משטרת ישראל מעולם לא פעלה לפי המתחייב מתקנים ונהלים

 חזור לראש הדף   אנא הכינו לפניכם את כל פרטי המקרה והקליקו על המעטפה

לחץ כדי לקבל מידע נוסף מסקנות העד המומחה לאחר בחינה של ממל"ז לחץ כדי לקבל מידע נוסף

המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על האמור באתר על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי.

איזו משטרה? איזו משטרה? איזו משטרה מיוחדת במינה
This Page was amended Jan 31, 2006 © 2001-2006 Doron A. Tal
איזו משטרה? איזו משטרה? איזו משטרה מיוחדת במינה
משטרת ישראל אגף התנועה