לדף התוכן

דורון טל   רח' רמים 69 א, כרמיאל 21862 טל' (04) 9980274

כ"א חשוון תשס"ד
16 נובמבר 2003

לכבוד
דוברת מכון התקנים
רחוב חיים לבנון 42
תל אביב   69977

ג.נ.,

              הנדון: תו תקן למד מהירות לייזר (ממל"ז) הנמצא בשימוש משטרת ישראל

1.  אני משמש כיועץ בנושאים טכנולוגיים שונים ומשמש כעד מומחה בבתי משפט בישראל.

2.  לאחרונה נתבקשתי להגיש עדותי כמומחה בבית המשפט העליון בעתירה לבג"צ שעניינה אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר, Marksman L.T.I. 20-20  
מכשיר המיוצר ומשווק ע"י

Laser Technology Inc., 7070 South Tucson Way, Engelwood, CO 80112, USA

מכשיר זה נמצא בשימוש משטרת ישראל ונקרא בר"ת ממל"ז.

3.  למיטב ידיעתי המכשיר הנ"ל לא קיבל תו תקן של מכון התקנים הישראלי. שכן, בכל ארבעת מכשירי ממל"ז שבחנתי עד כה לא היה כל סימון של מכון התקנים, אשר יכול היה להעיד על כך כי מכון התקנים בחן את המכשיר, נתן עבורו תו תקן או אישר אותו לשימוש בתנאים מסויימים וכד'.

4.  בשבוע האחרון ערכתי חיפוש באינטרנט ומצאתי פרוטוקולים של שתי ועדות בכנסת,
אשר דנו בעניין הכשרת הממל"ז ע"י מכון התקנים הישראלי, כדלקמן:

א. בתאריך 22/2/2000 התכנסה הוועדה לפניות הציבור. בין היתר נרשם בפרוטוקול כלהלן:

"
היו"ר אמנון כהן: אני רוצה להקריא מה סוכם בישיבת הוועדה לפניות הציבור בקדנציה
    הקודמת
:

"הוועדה לפניות הציבור דורשת ממכון התקנים הישראלי לבדוק את אמינות מכשירי הלייזר שבשימוש משטרת ישראל.


הוועדה לפניות הציבור דורשת מהמשרד לביטחון פנים, התחבורה והמשפטים להקים ועדה שתבדוק את אמינות מכשיר הלייזר. הוועדה ממליצה לכלול בוועדה מומחים מהטכניון ומאל-אופ שהם מומחים בתחום. על הוועדה להגיש מסקנותיה תוך ששים יום".

 

מסקנות אלו הן מישיבת הוועדה ב‎18- באוקטובר"   [1998 ] "והייתי לכן רוצה לדעת האם הוקמה ועדה בהשתתפות המומחים ואם יש איזה מסקנות שהן."

באותה הישיבה בתאריך
22/2/2000 השיב נציג מכון התקנים, עופר עגור - מהנדס באגף תקינה של מכון התקנים לשאלות יושב הראש, כלהלן:

"
עופר עגור: אנחנו בתמונה בערך שנה וחצי ובתקופה זו אנחנו במגעים עם המשטרה לברר מה המשטרה רוצה כדי שאנחנו נטפל בזה. בטיפול שלנו אנחנו למעשה מכינים תקן ישראלי ולפי תקן ישראלי יש מעבדה שבודקת.

 

ממה שביררנו כרגע, כמו שאמרה נציגת משרד המשפטים, מכשירים כאלה עובדים בעולם, נבדקים בעולם, יש תקנים בעולם ובהחלט אנחנו ערוכים להכין תקן ישראלי מתאים.

 

היו"ר אמנון כהן: אתם הכנתם תקן?

 

עופר עגור: אנחנו מחכים למימון מהמשטרה והוא טרם הגיע.
כיוון שלא הגיע המימון, אנחנו לא יכולים לעבוד. אנחנו בכל אופן התחייבנו שמיום שיגיע הכסף, תוך חצי שנה יהיה מוכן תקן ישראלי. הכסף לא הגיע ולכן לא התחלנו לעבוד. אנחנו ערוכים להתחיל בנושא מחר, אבל מכיוון שלא הגיע הכסף, לא התחלנו. שוב, מבירור שאנחנו עשינו בהחלט ניתן להכין תקן ישראלי טוב, יש מעבדה, יבדקו בה, ואז אני מניח שכל הטיעונים בבתי-המשפט, אם המכשיר אמין או לא אמין, ממילא ייפלו.

 

אנחנו אמורים להכין תקן שיהיה מקיף, מיועד לכל מיני שיטות, תקן שמטפל גם במכשיר,
גם בהצבה שלו וגם בתחזוקה שלו.

 

היו"ר אמנון כהן: אתם עובדים רק כשמישהו משלם לכם? אין לכם מימון שלכם?
 
עופר עגור: יש לנו מימונים מגורמים שונים.

 

היו"ר אמנון כהן: הרי מדינת ישראל מממנת אתכם.

 

עופר עגור: חלקית. היא לא מממנת אותנו לגמרי.

אנחנו עשינו את הטיפול מבחינת הפרוצדורה אצלנו. זאת אומרת, הנושא אושר לתקינה. יש לנו ועדה מרכזית לתקני אלקטרוניקה, לפני כמה חודשים התקיים דיון והנושא עלה. הוועדה אישרה את הנושא לטיפול אבל כרגע בפירוש הוא תקוע כי אין לנו מימון. ברגע שיהיה לנו מימון, אנחנו נתחיל לעבוד. "

 

ב. בתאריך 24/3/2003 העיד ניצב יעקב רז בפני ועדת הכלכלה של הכנסת ברשותו של ח"כ שלום שמחון ואמר, כפי שרשום בפרוטוקול הוועדה הנ"ל:


"
מכשיר נוסף הוא הממל"ז - מד מהירות לייזר. יש לנו ‎ 110 יחידות של המכשיר הזה. זהו מכשיר חדש שרק לפני שבועיים קיבלנו ממכון התקנים אישור לתקינות ולאמינות שלו."

 

5.  כידוע לי הוציא מכון התקנים תקן ישראלי, ת"י 5140, הנקרא:
"דרישות מינימום ליחידת קצה ספרתית לא מאוישת של מערכת לגילוי ותיעוד עברות תנועה".

 

6.  לאור האמור לעיל אבקש לדעת:
א.  האם בחודש מרץ 2003 או סמוך לכך המצאתם ל משטרת ישראל אישור כלשהו לממל"ז?
ב.  האם משטרת ישראל הציגה בשנת 2003 למכון התקנים את הממל"ז כמכשיר חדש?
ג.   האם כיום יש לממל"ז תו תקן, או אישור כלשהו של מכון התקנים?
ד.   אם לממל"ז אין תו תקן, מהי העלות המשוערת של הכנת תקן כזה ?
ה.  מה העלויות המשוערות לבדיקת התאמה שנתית לתו תקן,
      לכמות של 110 מכשירי ממל"ז כפי שציין ניצב רז בוועדת הכנסת
ו.   האם יש קשר בין ת"י 5140 לתקן עבור מכשיר ממל"ז שהנו מכשיר ידני  -
     משמע "מאויש".
ז.  מה היתה הסיבה לכך שהמכון הכין תקן רק למכשירים לא "מאוישים"?
ח. מדוע לא נכללו בתקן זה מכשירים "מאוישים" שבהם הצפי לתקלות גבוה יותר?

ט. האם מכון התקנים בודק מכשירים המוגדרים בת"י 5140
וכיצד ניתן לקבל אישור שמכשירים מהסוגים המוגדרים בתקן אכן עומדים בדרישותיו?

7.  במידה ומכון התקנים נתן אישורים כלשהם לממל"ז או לאופן השימוש בו, אשמח לקבל מכם העתק של האישורים הנ"ל.

8.  במידה ומכון התקנים טרם בדק ו/או לא נתן אישורים לממל"ז, אודה על תשובתכם
המציינת זאת במפורש.                                                                         בברכה,
 
 
                                                                        דורון   טל


ידוע לנו כי מכון התקנים מקל מאד בקבלת תוי תקן כפי שנחשף בתכנית "בולדוג".
אף על פי כן, משטרת ישראל לא קבלה ממכון התקנים תו תקן והדבר מדבר בעד עצמו.

סטטוס: עד היום, שנה לאחר שהמכתב נתקבל בידי הדוברת של מכון התקנים
לא קבלתי ממנה תשובה, פרט לאישורה הטלפוני שהיא אכן קבלה את המכתב ותשיב לי בקרוב...
וזה מהווה עוד נדבך בהוכחת השקר הגדול של משטרת ישראל
 אנא הכינו לפניכם את כל פרטי המקרה והקליקו על המעטפה