מד מהירות לייזר

ייעוץ חינם באמצעות מייל
כל מה שרצית לדעת על אקדח הלייזר ולא העזת לשאול   Enter here  כניסה לאתר

Enter here לזכרו של עוה"ד גד בליליוס

Marksman LTI 20-20

מסקנות העד המומחה לאחר בחינה של ממל"ז

Is it reliable for speeding enforcment?

מוגש כשרות לגולשים באתר
מדוד מהירות גלישתך באינטרנט, הדו"ח על חשבוננו...
מדוד מהירות גלישתך באינטרנט
עברת את המהירות? הדו"ח על חשבוננו

 

גם הפרסום הבא מוגש כשרות למבקרים
 היש לך אינטרנט מהיר? מדוד מהירות גלישתך - יותר מדוייק מאקדח הלייזר
מכמונת מהירות לגולשים באינטרנט
מדידה של מהירות הגלישה ברחבי תבל
בלי גלאי או משבש לייזר
Israeli expert witness explains the errors, faults and problems of the Marksman LTI 20-20 lasergun that is abused for speeding enforcement.
Marksman LTI 20-20. ממל"ז Lasergun speedtrap faults: The Marksman LTI 20-20 laser gun is abused as speedtrap by the Israeli Police.
Speeding tickets made by the lasergun are not always justified.
Laser gun fault is in measuring three dimensional targets.
Legal issues and technical issues of the Marksman LTI 20-20 Laser gun.
This speedtrap device is proven to be unreliable. Don't take for granted speeding enforcement in Israel.
Speed target Operator's Manual Hebrew English LTI 20-20 erroneous reading operator faulty reading reliable Marksman LTI 20-20 measure distance unreliable measurement trained operator Israeli police aim and shot technique speed measurement Israeli police enforcement.
Marksman LTI 20-20 laser speeding enforcement Israel mamlez legal and technical issues lti 20-20, laser detector, speed traps, laser guns, speedtrap, technical fault
ממל"ז ממלז מד מהירות לייזר - אקדח לייזר, משטרה, משטרת ישראל, בית משפט לתעבורה, אמנון שטרסנוב, בית המשפט העליון, אכיפת מהירות , מהירות מופרזת, אמינות הממל"ז, אמינות מדידה, אמינות מכשיר, הממל"ז אמין - אכיפת מהירות, אמינות ממל"ז, אמינות מדידה, אמינות מכשיר, אקדח לייזר , בית המשפט העליון, בית משפט לתעבורה, גלאי, גלאים, דו"ח, הממל"ז אמין, השופט אמנון שטרסנוב, ישראל, מד מהירות לייזר, מהירות מופרזת, מהירות, מכמונות מהירות, מכמונות, מלכודות מהירות, ממל"ז, ממלז, משטרה, משטרת ישראל, משטרת התנועה, דורון טל טירקל -
- הודעות שגיאה מדידת טעות ניסויים מנגנון מלכודות קריאה שגויה מהירות שיטת מדידה אכיפת מהירות מחושבת מכמונת מהירות חתימת לייזר מהירות המטרה אמינות מדידה שיטת ההצבעה משטרת ישראל איננה אמינה אכיפת מהירות משטרת ישראל מטרטרת את העד המומחה כיצד נסתה משטרת ישראל להתיש את העד המומחה -
- ממל"ז: הממל"ז הוא מד מהירות לייזר. משטרה - משטרת ישראל: בית משפט לתעבורה, השופט אמנון שטרסנוב - בית המשפט העליון - מד מהירות לייזר אכיפת מהירות מהירות מופרזת, אמינות הממל"ז = אמינות מדידה; אמינות מכשיר: הממל"ז אמין אבל המדידת איננה אמינה מכמונת מהירות מכמונות מהירות, ממלז -