The truth about Marksman LTI 20-20


מסקנות העד המומחה לאחר בחינה של ממל"ז (אקדח לייזר)
מכשיר אמין איננו מהווה ערובה לביצוע מדידה אמינה

דף זה עודכן לאחרונה בשנת 2007. ר' מידע מעודכן כאן.

משנת 2002 ועד לכתיבת שורות אלו הייתי עד לנסיונות מצד המשטרה להסיט את הדיון לכיוון האמינות של המכשיר. לדעתי אין לממל"ז (כמכשיר) בעיה של אמינות. גם ביהמ"ש העליון פסק (ע"פ 4682/01 לוי ועטייה נ. מ"י, רע"פ 2216/01 מ"י נ. פלר), על פי ממצאים שהוצגו בפניו כי ממל"ז הינו מכשיר אמין, אך קבע סייג, "גם בהנחה כי הממל"ז אמין, מחייבות הוראות היצרן".

מה המשמעות של פסיקה זו?

מה בין מכשיר אמין למדידה אמינה?  
 ר' המחשה לסתירות הפנימיות - במדריך למפעיל בעברית, של משטרת ישראל

משטרת ישראל איננה פועלת על פי כל הוראות היצרן ולכן קיים חשש סביר כי המדידות שהיא מבצעת אינן אמינות.

גם לו פעלה משטרת ישראל לפי כל הוראות היצרן, אמינות המדידה היתה יורדת עם גידול המרחק.
בית המשפט העליון קבע באופן שרירותי כי לא תבוצע מדידה בטווח של מעל 300 מטר ללא חצובה או עדשה מגדילה (בעינית הכיוון).
היצרן לא התחייב למדידה אמינה מעל ל- 275 מטרים, אם לא יודעים את תכונות ההחזריות של מכונית המטרה (כך כתוב במפרט הביצועים שפרסם היצרן).
לפי מדידות שביצעתי בפועל באמצעות ארבעה מכשירי ממל"ז שונים הגעתי למסקנה כי ניתן לקבל תוצאות שגויות של מהירות גם במרחק של עשרות מטרים.

הסבר:

ממל"ז מודד מהירות של "כתם הלייזר" ולא של המטרה הנבחרת - לכן אין להשתמש בו לאכיפת מהירות של מכונית שהיא גוף תלת-מימדי. בטווחים גדולים קיימת אפשרות ש-"כתם הממל"ז" ינוע על גבי מטרה. תופעה זו נקראת "החלקה". היצרן ככל הנראה מודע לבעייה זו. הראיה לכך, על פי מפרט היצרן הטווח המירבי הוא 275 מטרים בלבד (אם לא יודעים את תכונות ההחזריות של המכונית המשמשת כמטרה). והואיל ומשטרת ישראל איננה יודעת בכל מקרה ומקרה תכונות ההחזריות של מכונית ספציפית, אין זה מן הראוי שתאכוף מהירות באמצעות ממל"ז בטווח העולה על 275 מ', וזאת כאמור כמשתמע מהאמור ב-עמ' 40 של מדריך ההפעלה באנגלית.

"הודעות שגיאה" או "מדידת טעות"

משטרת ישראל יודעת גם יודעת כי "מלכודת השגיאות" של הממל"ז איננה מסוגלת לטפל בכל השגיאות האפשריות, אבל זה לא מפריע לה להציג מצג שווא כדלקמן:
" תכנת המכשיר לוקחת בחשבון את כל מדידות הטעות העשויות להיווצר ".
וזאת כאמור בעמ' 25 של ה"מדריך להפעלת ממל"ז" של משטרת ישראל. טענה זו הוכחה כבלתי נכונה.

ביצעתי סדרת בדיקות שהוכיחה כי מנגנון מלכודת השגיאות איננו מסנן תמיד "קריאה שגויה" של מהירות. אוכל להעיד על כך בבית משפט לתעבורה, כעד מומחה, אם וכאשר אתבקש לעשות כן.

חוסר מהימנות של מדידה באמצעות ממל"ז אמין

ניתן להשתמש בממל"ז כמד טווח ברמת אמינות גבוהה, אם המדידה מבוצעת על מטרה מישורית הניצבת לקו הראיה, אשר שטחה גדול משטח "חתימת" הלייזר.

ניתן להשתמש בממל"ז כמד מהירות ב"שיטת ההצבעה" רק על מטרות שטוחות אשר שטח פניהן ניצב לקו הראיה (ממל"ז-מטרה). אין להשתמש בממל"ז כמד מהירות ב"שיטת ההצבעה" על מטרות אשר שטח פניהן אינו ניצב לקו הראיה לממל"ז, או על מטרות שיש להן תנודה עצמית.

שיטת הבדיקה של התאום האופקי והאנכי כפי שהיא נקוטה ע"י משטרת ישראל מאפשרת סטייה גדולה מדי בין נקודת המכוון לבין מרכז "חתימת" הלייזר. התוצאה: לא ניתן לשייך בוודאות מוחלטת קריאת טווח לכלי הרכב מסוים, כאשר יש יותר מכלי רכב אחד בשדה הראיה של הכוונת, או בטווח העולה על 275 מ'.

לסיכום, "שיטת ההצבעה" כפי שהיא נקוטה בידי משטרת ישראל איננה אמינה לצורך אכיפת מהירות של   כלי רכב.

 לחץ - המחשה לתרגום הקלוקל של המדריך

 וזו השורה התחתונה

לחץ כאן לצפות בסקירה על מצב הפסיקה בישראל בעניין ממל''ז

 לחץ כדי לקרוא עיקרי החלטת ביהמ''ש העליון וכן פרשנות לאור פסיקה זו  שחר חדש הפציע בתאריך 10/11/03

כל ההחלטות בערעור פלילי 4682/01 ממל"ז

 לחץ כדי לקרוא על משמעויות הפסיקה

משטרת ישראל אוכפת מהירות עם מכשירים שלא עומדים בתקן
פרוטוקול דיון ועדת הכלכלה 14 ביוני, 2005

דיון בו נחשף קצהו של הקרחון - משטרת ישראל מעולם לא פעלה לפי המתחייב מתקנים ונהלים

 חזור לראש הדף    אנא הכינו לפניכם את כל פרטי המקרה והקליקו על המעטפה


מחיקת כתב אישום

כיצד נסתה משטרת ישראל להתיש את העד המומחה

בזכותו של עד מומחה

 אנא הכינו לפניכם את כל פרטי המקרה והקליקו על המעטפה

המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על האמור באתר על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי.

This Page was revised January 4, 2007 © 2001-2007 דורון טל