התמ''ת יבדוק גופים ממשלתיים - החתול ישמור על השמנת

הצעת חוק התמ"ת נובעת מפניותיו הרבות של מר עמיקם לוין

 לחץ ולמד כיצד משטרת ישראל מצפצפת על החוק