תיקון עולם - אינדקס עדכני - מפת האתרים עד מומחה שמטרתו לגרום למשטרה לעבוד נכון ולא להציל עבריינים מעונש

http://speedtraps.org.il
נוצר 2005 עודכן 2018ָ