ביהמ"ש: מכשיר הלייזר למדידת מהירות כלי רכב אמין - בתנאי שמפעיליו מבצעים הוראות היצרן

פסק הדין ניתן לאחר התייחסות ליותר מ-4,500 ניסויים, מהם 2,200 בדיון המשפטי הזה בלבד

שמואל דקלו
12/09/2003 9:28:00


מכשיר הלייזר בו משתמשת המשטרה למדידת מהירויות של מכוניות הוא מדוייק ואמין, בתנאי שמפעיליו מבצעים את הוראות היצרן כהלכה. כך עולה מפסק דין ארוך וממצה, אשר ניתן אתמול (ה') על-ידי השופט אביטל חן, בבית המשפט לתעבורה בירושלים.

פסק הדין ניתן בעשרה דיונים משפטיים, אשר אוחדו על מנת לדון בשאלה, האם המכשיר נותן תוצאות על מהירותם של כלי רכב נוסעים בדיוק העונה על דרישות הדין הפלילי, כך שבית המשפט יוכל לסמוך על תוצאות המדידה?

פסק הדין ניתן לאחר התייחסות ליותר מ-4,500 ניסויים, מהם 2,200 בדיון המשפטי הזה בלבד. המסקנה העולה מפסק הדין היא, כי המכשיר אמין ומתפקד היטב במצבים משתנים בכביש בכפוף להוראות הפעלה של היצרן ולהוראות הפעלה נוספות אשר ניתנו על ידי בית המשפט בתיק האמור.

המכשיר מצוי בשירות המשטרה למעלה מ-10 שנים. זהו מכשיר נייד המכונה "ממל"ז".

השופט חן, בוחן בפסק הדין אלפי מחקרים שנעשו בארץ ובעולם בנושא ומגיע למסקנה כי אכן בית המשפט יכול להסתמך על התוצאות הנרשמות במכשיר כל זמן שהוראות ההפעלה של היצרן ממולאות.

בסופו של הדיון המשפטי, קובע השופט את המסקנות האופרטיביות לגבי השימוש במכשיר. על פי הוראות אלה על השוטר המודד את המהירות לדאוג לכך, כי המכשיר יישאר מיוצב וללא תנועה מהלחיצה על מתג ההפעלה עד לקבלת צליל התוצאה.

"אין להפעיל את המכשיר כלפי כלי רכב המוסתרים בחלקם ואין להפעילו כלפי רכב שחלקים ממנו נראים לעיני המפעיל כמשיקים לרכב אחר. יש להפעיל את המכשיר, אך ורק כלפי רכב שכל חלקיו הניתנים להראות גלויים לעיני המפעיל", צויין בפסק הדין.

"ניתן להפעיל את המכשיר כלפי רכב ראשון בשיירה, אך אין לבצע הפעלה במצב זה במרחק העולה על 300 מטר כלפי הרכב הראשון, אם המכשיר איננו מיוצב. מן המהירות הרשומה יש להפחית 4 ק"מ. על השוטר להראות לנהג הרכב את המרחק והמהירות של רכבו כפי שהינם מופיעים בצגי המכשיר.

השופט מותח ביקורת חריפה על המשטרה, אשר החלה להשתמש במכשיר לפני כ-10 שנים מבלי לקבל חוות דעת מקיפה ויסודית ממכון מסודר (מכון התקנים או הטכניון) ולבצע אלפי ניסויים תוך שיתוף נציג מלשכת עוה"ד או הסנגוריה הציבורית. השופט מציע, כי בעתיד יש לשנות את החקיקה באופן שהמכשיר יוכר כאמין בחוק בדומה למצב הקיים במצלמת רמזור.

פסק הדין ניתן בהתבסס על פסיקות בתי המשפט בארה"ב, על 1,200 בדיקות שערך מכון התקנים הישראלי ו-1,000 בדיקות נוספות שנערכו במסגרת הניסוי אותו ערך בית המשפט. פסק הדין התחשב גם ב-1,900 בדיקות שנערכו בניו ג'רזי. וכן בדיקות שנערכו בגרמניה ובאוניברסיטת מישיגן בארה"ב.

עוד מציין השופט, כי אין להפעיל את המכשיר, אם בדרכו יהיו מכשולים פיסיים כגון עצמים או בניינים, הוא לא יופעל מעבר לשמשת רכב, טווח ההפעלה שלו לא יעלה על 600 מטר ולא ירד מ-30 מטר. בעת ההפעלה יהיה המפעיל בנקודה קבועה.

השופט קובע, כי המכשיר לא יופעל בעת גשם או שלג וכן בהפעלת לילה ניתן להפעילו רק אם הדרך מוארת במלואה ורכב המטרה יהיה בודד בכביש ומרחקו לא יעלה על 300 מטר.

 

All rights reserved © כל הזכויות שמורות

תגובת בעל האתר, דורון טל, כרמיאל, טל' 04-9980274

אני משמש כעד מומחה במספר תיקי תעבורה/ממל"ז, אשר נתקעו (חלקם יותר משנתיים)
בבתי המשפט לתעבורה בישראל. התיקים נתקעו בציפיה דרוכה (של משטרת ישראל),
להחלטת הביניים של כב' השופט אביטל חן, אשר פורסמה סוף-סוף בתאריך 11/9/03.

ככל הנראה, הכתב לא מבין על מה הוא מדווח. זה לא פסק דין אלא החלטת ביניים בלבד!

על אף שעדותי לא נתבקשה בתיק זה, הוזמנתי ע"י עוה"ד גדי בליליוס ז"ל
ונכחתי כאורח כמעט בכל הדיונים.

לא השתתפתי בניסוי, הואיל והמתווה לניסוי לא הומצא לי מראש כנדרש
וגם הודע לי כי ביהמ"ש סירב לאפשר להגנה לבדוק את המכשירים לפני הניסוי.
בבוקרו של אותו יום ירד גשם זלעפות. "כח עליון" הכריע - הניסוי נדון מראש לכישלון!
בדיעבד התברר לי כי הניסוי בוצע בכביש ללא פסים מחזירי אור
שגם להם השפעה על אמינות המדידות בשיטה הנקוטה ע"י משטרת ישראל.
וכאמור בוצע הניסוי בתנאי מזג אויר, אשר בהם היצרן ממליץ שלא להפעיל ממל"ז.

כבוד השופט אביטל חן חרג מסמכותו!
ביהמ"ש שאיננו מומחה מדעי/טכני "ניהל" את הניסוי...
 
מה היה אומר כב' השופט חן לו אני (בהיותי פיסיקאי) הייתי מעז לתת ייעוץ משפטי?
 
מוטב היה לו הפנים כב' השופט חן את מסקנותיו של כב' השופט אמנון סטרשנוב
בהחלטתו בערעור ע"פ 71382/00 על הכרעת הדין בתיק וייס שנתן כב' השופט לוי ברמלה.

    "אם סבר השופט המלומד של בימ"ש קמא כי "מומחיותו של השופט...
    היא בתחום המשפט, ולא בתחומי המדע והטכנולוגיה הרלבנטיים" - על שום מה ולמה
    בחר הוא מלכתחילה לערוך ניסויים ביוזמתו שלו?"

יש לי השגות מפורטות על מסקנות החלטתו של כב' השופט חן במישור המדעי/טכני.
השגותיי יושמעו במקום ובמועד הראויים, אם וכאשר יידרש הדבר.

אני חייב לציין לטובה את כב' השופט אביטל חן שהתייחס לשני הצדדים הניצים
(במהלך הדיונים באולם המשפטים) בצורה הוגנת והגונה. אדם חביב!

ההגנה לא עמדה על שלה במהלך הניסוי (וזאת על פי עדות שמיעה).
והדבר גם עולה מפרוטוקול הדיונים ופרוטוקול הניסוי.
כתב סיכומי ההגנה היה חלש מאד לטעמי וזאת בלשון המעטה.

אשר על כן, אין להלין על כבוד בית המשפט שקיבע, בסופו של דבר,
את עמדתו לצד המדינה שביצועיה בפיינל של (הדיון המקדמי) היו דומיננטים.

ובינתיים, כל מה שרציתם לדעת על הממל"ז ולא העזתם לשאול ראו באתר זה.