Who Killed Rabin?

The truth behind the iron curtain

זה ממש משונה מה שקרה במשפטו של יגאל עמיר. ככל הנראה לעולם לא נדע את האמת כי היו מי שדאגו לטשטש את העובדות. יגאל עמיר שיתף פעולה כדי להסתיר את האמת לאמיתה
כיצד ועל ידי מי נרצח רבין. האם סיפרו לכם את כל האמת?
כן רבותיי. בזירת הרצח של יצחק רבין ז''ל נמצאו שני אקדחים. מה עשו עם האקדח השני?


לא נמצא אבק שריפה על ידיו של יגאל עמיר. זה לא אומר שהוא לא אשם אבל ...
Politics,Rabin,Assassination,Murder,Kill,Deception,Conspiracy,Selective Enforcement,Obstruction Of Justice,New Evidence,Gss,Secret Service,Avishai Raviv,Mystery,Secret
יגאל עמיר רצח רבין
רצח רבין ועדת שמגר
רצח רבין - שאלות פתוחות!
שוויון בפני החוק? צנזורה על יגאל עמיר
רצח רבין - בדיקת FeroPrint שלילית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 1 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 2 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 3 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 4 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 5 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 6 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 7 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 8 - דו"ח המעבדה הבליסטית
רצח רבין - דו"ח מז"פ 9 - דו"ח המעבדה הבליסטית
תוצאות בדיקה ראשוניות של ידי יגאל עמיר החשוד ברצח