סמל המדינה - מדינת ישראל מגינה על שמוקים ודופקת שוחרי צדקצביעות, שחיתות, הונאה מאפיינים את הממשל בישראל
סמל המדינה החדש ממחיש כיצד מדינת ישראל מעניקה תחושה של ביטחון


נראה לך וולגרי? נכון! המציאות בה אנו חיים וולגרית מעל לכל דמיון...

האמור לעיל ולהלן מהווה הבעת דעה פרטית של הכותב על סמך העובדות המוצגות באתר זה ואין להסיק ממנו דברים אחרים

 

סמל המדינה ההיסטורי


הדיון בסמל המדינה החל ב-7 ביוני 1948 והיתה מחלוקת. רק בי"א שבט תש"ט (1949) 
הוחלט כי סמל המדינה יהא מנורה ובה שבעה קנים לפי הצעתם של האחים שמיר, שעיצבו אותו. 
המנורה מעוטרת משני צדדיה בענפי זית. מתחת למנורה – השם "ישראל". 

המקור לכך מופיע בספר זכריה,

 "ראיתי והנה מנורת זהב כולה… ושבעה נרותיה עליה… 
ושניים זיתים עליה" (זכריה פרק ד פס' 2 – 3).

זהו, כידוע, סמל אנכרוניסטי וכדברי המציעים, בלשונם:

"המנורה מייצגת את עברו המפואר של העם היהודי. . ."

ואולם העבר המפואר כלא היה.
 לכן שוקלת ממשלת ישראל בימים אלו (כפי שדווח מישיבה סודית וסוערת) 
כי הגיע הזמן לעדכן את הסמל. וזאת כדי שיתאים לרוח זמננו.

דרך אגב, נעלם מעינינו, היכן שני הזיתים הראשיים בסמל החדש?

וכעת לגופו של עניין

"כח משחית - וכח מוחלט משחית לחלוטין", אמר הלורד אקטון!

תחולת כללי המשפט המנהלי על רשויות מנהליות קיימת לא רק כאשר הרשות מפעילה סמכות מנהלית, אלא גם כאשר הרשות מבצעת פעולות 'פרטיות' או עסקיות. בית המשפט העליון קבע כי על פעולה 'פרטית' של הרשות המנהלית חלה דואליות נורמטיבית, כלומר חלות שתי מערכות דינים - מערכת הדינים של המשפט הפרטי ומערכת הכללים של המשפט המנהלי.
להלן דוגמה לפסיקת בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ:

"מקום שהמדינה פועלת בתחומי המשפט הפרטי, חייבת היא לקיים, בנוסף לנורמות הרגילות של המשפט הפרטי, החלות על כל אדם, אף את הנורמות המיוחדות של המשפט הציבורי החלות עליה כנאמן הציבור, תוך התאמתן של נורמות אלה למערכת היחסים עליהן היא מוחלת, הם היחסים של המשפט הפרטי המבוססים על יחס וולונטרי."
בג"צ 840/79, מרכז הקבלנים והבונים בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד לד (3) 729, 748.

ואולם בית המשפט העליון נאה דורש, אך איננו מקיים
כי בהליכים אחרים הוא בוחר להתעלם מהפסיקה דלעיל!

אתר זה מביא וימשיך להביא דוגמאות לאי צדק חברתי כיצד גם ביהמ"ש העליון איננו נוהג לפי אמות המידה שהוא עצמו קבע עבור אחרים.

לורד אקטון: "כח משחית - וכח מוחלט משחית לחלוטין"
אין עם מי לדבר כאשר זה נוגע למשרותיהם של המקורבים

"כוח משחית; כוח מוחלט – משחית לחלוטין."
המדינה זה אנחנו
על השחיתות ברפא"ל - הרשות לפיתוח אמצעי לחימה

מדינת קומבינה!

היש תקווה?