[ כתוב אלינו   | שלח דף   | מעריב צ'אט   | אודות החברה   | עזרה   | מעריב מנויים   | לוח מעריב   ]    מהדורת יום רביעי, 18 באפריל 2001

במעריב חפש
שער
חדשות
אקטואליה
בעולם
בארץ
פלילים
ביטחון
כלכלה
משפט
עסקים
ספורט
היום
ערב ערב
דעות
סגנון
מבזקים

משפט <<חדשות

קיבל הכשר, הממל"ז
 הקודם  הבא

סופית: מד הלייזר אמין
גבאי מאת דורית
קיבל את עירעור השופט אמנון סטרשנוב
על פסקי דין שקבעו שהמכשיר המדינה
אינו אמין


מהירות נסיעה הינו אמין לחלוטין - כך קבע אתמול בית מכשיר הלייזר המשטרתי למדידת
המדינה על פסק דין המשפט המחוזי בתל-אביב. השופט אמנון סטרשנוב קיבל את עירעור
.קודם, לפיו המכשיר אינו אמין


מיבדקים השופט סטרשנוב קבע בין היתר כי מכשיר הלייזר (ממל"ז) אושר לשימוש לאחר
.בארץ ובעולם, ולא הובאה מנגד כל ראיה המפריכה את מהימנותו ומבחנים מדעיים רבים


,ירון לוי, כי הממל"ז אינו אמין ,באחרונה קבע שופט בית משפט לתעבורה ברמלה
,המכשיר וזיכה שני נהגים מעבירת מהירות. השופט לוי אף ערך ניסוי לבדיקת מהימנות
יותר או פחות מהמהירות הריאלית. כעבור זמן קצר אימץ ומצא כי היתה סטייה של קמ"ש
וזיכה נהג אחר מעבירת ,שופט בית משפט לתעבורה בפתח תקווה את החלטת השופט לוי
.מהירות


הסניגור, עו"ד שמחה ניר, כי המדינה עירערה, ומנגד טענו הנהגים שזוכו, באמצעות
ממל"ז תופעות כמו אקלים, צבע מכונית ועוד, משבשות את פעילות


המדינה וציטט פסיקות משפטיות רבות שניתנו בארץ השופט סטרשנוב קיבל את עירעור
על השופט לוי, וציין כי ובעולם, לגבי מהימנות הממל"ז. השופט גם מתח ביקורת קשה
ערך ניסוי לבדיקת אמינות הממל"ז, הוא התעלם לחלוטין בעוד השופט לוי עצמו
.והמבחנים המדעיים שנערכו בארץ ובעולם מהבדיקות


לאחר שדחה החלטה של שופט אמריקני בעניין ביקורת נוספת נמתחה על השופט לוי
אלא בתחום ,מהימנות הממל"ז בנימוק כי השופט אינו בקי בתחומי מדע וטכנולוגיה
ציין כי פסק הדין של השופט לוי "מבוסס יותר על המשפט בלבד. השופט סטרשנוב
."שאינם בבחינת ראיות של ממש התרשמות כללית וקטעי דברים


אינו אמין, "לא בדק באופן עוד נקבע, כי העד המומחה מטעם ההגנה, שטען כי הממל"ז
מעבר לבדיקה אקראית ושיטחית, שעה שהוא עצמו נעצר ,יסודי ומדעי את תקינות המכשיר
."בחשד לביצוע עבירת מהירות


בעבירת מהירות, והורה להחזיר את התיקים הפליליים השופט הרשיע את שלושת הנהגים
הסניגור הודיע כי יפנה .לבתי משפט השלום ברמלה ופתח תקווה, על מנת שייגזר עונשם
.לבית המשפט העליון וייבקש רשות להגיש עירעור בנושא


שליד לשכת עוה"ד הביעו אתמול ביקורת קשה כנגד גיל מלמד מדווח: בוועדת התעבורה
את הסוגיות המדעיות פסק הדין, כשהטענה המרכזית היא שסטרשנוב לא בדק כראוי
,אמש שוועדת התעבורה תתכנס לדון בפסק הדין בדחיפות והטכניות. עו"ד יגאל טמיר מסר
.ותמליץ על בקשת רש ות עירעור


.מבחינה מעשית, פסק הדין אינו מעלה ואינו מוריד
שוטרי התנועה של משטרת ישראל מעולם לא פסקו מלאכוף בעזרת הממל"ז - גם כאשר נקבע
.שאינו אמין

כל הזכויות שמורות © All rights reserved