דף הבית פרשת היעלמות ילדי תימן

The Missing Yemenite Children
פרשת ילדי תימן

הטענה להיעלמות של תינוקות תימניים בשנים 1954-1948 מוכרת כ"פרשת ילדי תימן" ועיקרה טענה גורפת כי הילדים שנעלמו נלקחו/נחטפו מהוריהם בזדון, כאשר למשפחותיהם נאמר כי הם נפטרו ונקברו.

התוודעתי לנושא לראשונה בפברואר 1986, בעקבות סערה ציבורית שקמה לאחר שוועדת הפנים של הכנסת קראה להקים ועדת חקירה ממלכתית' בעקבות תוכנית טלוויזיה ב"מבט שני", שהוקדשה לילדי תימן. ועדת הכנסת הסתמכה על מחקרו של דב לויטן מאוניברסיטת בר-אילן, שהעלה טענות על ליקויים בפעולת ועדת בהלול-מינקובסקי. לויטן טען כי שיקול פוליטי מנע הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הוועדה לא חקרה את כל התלונות שהוגשו וייתכן שמספר הילדים שנעלמו היה גדול מ-342. הוועדה הסבירה כי ליקויים מנהליים מנעו מסירת מידע מוסמך להורים והזמנה לטקס הקבורה. לא הוסבר מדוע לא בוצע אימות של אמינות תעודות פטירה על ידי פתיחה מדגמית של קברים.

במקום עבודתי היה מהנדס אלקטרוניקה שנראה תימני אסלי למרות שגדל במשפחה ממוצא פולני. לצערו לא הצליח לקבל מהוריו תשובה עניינית למראהו, שהיה שונה לחלוטין משאר בני משפחתו. בשנת 1997 התוודעתי לעיתונאי צעיר בן 17 שחקר את פרשת ילדי תימן, משום שבמשפחתו היה מקרה דומה. אלו היו המניעים שלי להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בפרשת ילדי תימן.

יש שלוש תאוריות עיקריות המסבירות לכאורה את ההיעלמות הבלתי מוסברת (עד כה):
1. חטיפה ממסדית שאורגנה כנטען מגבוה, כדי לספק ילדים לזוגות אשכנזים ולאורחים מחו"ל. סברה זו נבדקה על ידי ועדת קדמי ונפסלה.
2. היו מקרים של אימוצים בלתי חוקיים ללא ידיעת ההורים, אבל אין מדובר בתוכנית ממסדית אלא בתופעה שנוהלה בערוצים מקבילים, בחסות העלמת עין ואדישות ממסדית, ומתוך אווירה תרבותית שראתה באימוצים כאלה סיוע לילד שהגיע ממשפחה נחשלת.
3. רוב הילדים מתו, למעט מקרים בודדים שנבעו מטעויות אנוש ובלבול, שנבעו מהנסיבות שתוארו לעיל. סברה זו מקובלת על כל ועדות החקירה שפעלו עד כה. ועדת החקירה הממלכתית מצאה 69 מקרים שבהם לא נמצאו ראיות לכך שהילדים נפטרו ולגביהם היא מעלה אפשרות של "מסירה מזדמנת לאימוץ".

אז מה האמת?

כדוגמה מובא סיפורו של אורי וכטל (מבט שני 2012):
סיפור חטיפתו של אורי וכטל (שנולד כפלתיאל רדא סעד) ממעון ויצ"ו ירושלים בהיותו בן שנה וחצי. אורי גדל בשכונה של היקים בקרית אונו. בגיל 6 גילה שהוא ילד מאומץ, בן למשפחה תימנית.
אורי נלקח לאימוץ לאחר שנחטף בילדותו. עובדות מעון ויצ"ו מסרו לאמו כי היה שיטפון במעון וכל הילדים מתו. אחותו שהיתה בת 12 עלתה על עקבותיו וגילתה כי נשלח לאימוץ למשפחת ניצולי שואה. ישנם סיפורים נוספים שיש בהם כדי להעיד על דפוס פעולה דומה.

 • נסויים רפואיים בילדי תימן וחשד להמתת ילדים על ידי רופאים
  קטעים מדיון בכנסת 14 יוני 2017
 • ניסויים בילדים יוצאי תימן הובילו למותם - סדר יום עם קרן נויבך - 20.06.2017
  מבוסס על כתבת ישראל היום: הניסויים בילדי תימן נחשפים: "מוכרח להיות להם דם כושי" , יאיר אלטמן , ישראל היום , 14.06.2017
 • עדות מצמררת - חטיפת ילדי תימן - 19 יוני 2017 - ערוץ הכנסת
 • עדות דרמטית בפרשת ילדי תימן - רינה מצליח, ערוץ 2
  הכתבת תמר קפלנסקי,שראיינה את שולמית מליק, שעבדה בשנת 1951 במעון ילדים, מספרת על מסירת ילדים בריאים ממעון ילדים, לא מבית חולים!
 •  

  הממסד החל לעסוק בפרשה בשנת 1967, בעקבות צווי גיוס שקיבלו המשפחות לילדים שנעלמו. תחילה הוקמה "ועדת בדיקה" ב-1967 ולאחריה במשך 34 שנים שתי ועדות נוספות. פירוט שלוש הועדות שחקרו את הנושא:
  1. ועדת בהלול-מינקובסקי, פעלה כוועדה בין-משרדית בשנים 1968-1967,
  2. וועדת השופט (בדימוס) שלגי, פעלה כוועדת בירור בשנים 1994-1988.
  3. וועדת קדמי פעלה כועדה ממלכתית בשנים 1995-2001:
  בינואר 1995, חודש אחד בלבד לאחר פרסום מסקנות ועדת שלגי, ובעקבות סערה ציבורית שעוררה התבצרותם של הרב עוזי משולם וחסידיו, הוקמה ועדת חקירה ממלכתית ביוזמת שר המשפטים דוד ליבאי. בראש הוועדה עמד שופט בית המשפט העליון יהודה כהן, והיו חברים בה גם אלוף (מיל') דוד מימון והשופטת דליה קובל. השופט כהן פרש מהוועדה בפברואר 1999 ובמקומו מונה שופט בית המשפט העליון יעקב קדמי. הוועדה עסקה לא רק בילדים מתימן, אלא גם בילדים ממדינות אחרות, בפרט ארצות ערב וצפון אפריקה. נועדה בדקה במשך כ-7 שנים למעלה מ-850 עדויות, 27 מהן נותרו חסויות. הוועדה פרסמה דו"ח ביניים באוגוסט 1997.

  מסקנות וועדת קדמי פורסמו ב-2001, בדו"ח בן 1,828 עמודים שהתחלק לדו"ח ראשי בן 322 עמודים, ועוד שני כרכים של דו"חות אישיים למשפחות. לגבי 733 נעדרים קבעה הוועדה כי הילדים נפטרו, עקב מציאת ראיות מהימנות בדבר מותם. לגבי 56 תינוקות כתבה הוועדה כי היא לא מצאה קצה חוט לגביהם וגורלם "עלום". הועלתה האפשרות שתינוקות אלה נמסרו לאימוץ על ידי עובדות סוציאליות.
  הוועדה לא מצאה בסיס עובדתי לחטיפה מאורגנת וממוסדת של הילדים. נמצאו מקרים בודדים שבהם הילדים נמסרו לאימוץ ללא ידיעת והסכמת הוריהם. במקרים אלה קיבלה הוועדה את ההסבר, שהסיבה למסירת הילדים לאימוץ, הייתה שהיו נטושים במוסדות כיוון שניתק הקשר בינם ובין ההורים. עם זאת, הוועדה מתחה ביקורת על מחדלי הסוכנות היהודית במניעת חרושת השמועות על חטיפות ילדים, וקבעה כי הסוכנות יכלה למנוע זאת באמצעות פעולה יזומה.
  1. חלק א' של הדוחות האישיים שנשלחו למשפחות
  2. חלק ב' של הדוחות האישיים שנשלחו למשפחות
  על תוכן הפרוטוקולים הוטל חיסיון בהוראת ממשלה עד שנת 2071.

  מידע רשמי נוסף ועדכני:
  1. שרות לציבור -בפרשת ילדי תימן ואחרים
  2. דו"ח ועדת בהלול-מינקובסקי 3/1/1967 - 12/8/1968
  3. ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן - מכתבים שוטפים של הוועדה 19/6/1997 - 10/8/1997
  4. דו"ח ועדת חקירה ממלכתית, ועדת כהן-קדמי 1/1/2001 - 31/12/2001
  5. היחידה הממשלתית לחופש המידע 2016: פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן הנעדרים
  6. חיפוש מסמכים ותעודות 2018: ארכיון המדינה: פרשת ילדי תימן ואחרים

  * הוועדה המיוחדת (בכנסת) לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
  דיוני הועדה החלו בתאריך 8.2.2017. תחומי עיסוקה של הוועדה:
  1. פיקוח על יישום החלטת הממשלה שכותרתה "חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948" - החלטת ממשלה מספר 2040 מיום 13.11.2016, כפי שבאה לידי ביטוי בין היתר בצו ועדות חקירה (היתר עיון בחומרי ועדת חקירה), התשע"ז- 2016.
  2. פיקוח על פעילות הממשלה להגיע לחקר האמת בפרשה.
  3. מסמכים המצויים בארכיון המדינה בנושא הפרשה.
  4. ריכוז תלונות של משפחות הרואות עצמן קשורות לפרשה.
  5. מאגר DNA שעניינו התאמה בין קרובי משפחה בקשר לפרשה.
  6. איתור קברים בהתאם לאמור בפרוטוקולים של ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948 , ובוועדות בדיקה נוספות.
  הוועדה רשאית לעסוק בחקיקה, ואולם אם תובא חקיקה שעניינה מידע גנטי היא תעבור לוועדת המדע והטכנולוגיה שהנושא מצוי בסמכותה. לקראת תום תקופת עבודתה תגיש הוועדה דו"ח.

  בחדשות השבת 23.06.18 שודרה כתבתה של עידית בן שימול:
  "היה פס ייצור להעלמת ילדים. החיסיון לא באמת הוסר"
  פעילים במאבק לחשיפת פרשת ילדי תימן בטוחים שההבטחה להסרת החיסיון על חומרי ועדת החקירה הממלכתית לא קוימה. ד"ר נתן שיפריס, שישב בכלא בעקבות מעורבותו בפרשת הרב עוזי משולם, שובר שתיקה אחרי 20 שנה ואומר כי גם היום המדינה ממשיכה להסתיר חלקים חשובים מהדו"ח על הפרשה.

  באוגוסט 2018 נחשף בתאגיד השידור כאן 11 (כתבה של תמר אלמוג 12.8.2018):
  ועדת השרים קבעה כי קיימים חומרי משטרה שטרם נחשפו
  ועדת השרים לענייני ארכיונים גילתה כי בארכיון המדינה יש חומרים הנוגעים לפרשה והורתה לחשוף את כל התיקים המסווגים. כמו כן, הורתה לארכיון צה"ל לפרסם את הנתונים הסטטיסטיים שאין בהם פגיעה בפרטיות. המוסד הודיע לועדת השרים כי בארכיון שלו לא נמצאו חומרים קשורים.  אם רצונכם ללמוד עוד על פרשה עגומה זו קראו סדרת מאמרים (באנגלית)
  שנכתבו בשנת 1997 ע"י יחיאל מאן, עיתונאי צעיר ומבריק מאשחר שבגליל.

  פרסומים חשובים באינטרנט מאז 1995:
  1. מתחת למרבד הקסמים רות שילוני - 1/3/1996 - העין השביעית
   ארבעה ערוצי תקשורת פנו לציבור והציגו בפניו את האמת שלהם על פרשת ילדי תימן. כיצד קורה שבסיס עובדתי אחד מצמיח ארבע תמונות שונות? עיתונות ללא סימני שאלה
  2. The case of the stolen children from Yemen - Part 1 1997

  3. The case of the stolen children from Yemen - Part 11 - A mother and child reunion 1997

  4. Hearings on the fate of Yemenite Jewish children who vanished is finally allowed for publication
  5. Yemenite Children Affair - Wikipedia

  6. Knesset committee approves release of
   Yemenite Children Affair documents
   Dec 2016
   During the early days after the establishment of the state, from 1948 to 1954, hundreds of babies and toddlers of families of Mizrahi descent, mostly from Yemen, mysteriously disappeared

  7. PMO and Justice Ministry officials in direct talks with families of missing children Dec 2017
  8. Missing Children Affair The Public Historian (2018), Vol. 40, No. 4, 64-90
   The missing children affair—the mysterious disappearance of infants and young children, most of them of Yemenite background, in the early days of Israeli statehood—has attracted much public attention in recent decades. Between 1967 and 2001, the Israeli government established three commissions of inquiry that rejected the theory that the state itself administered the kidnapping of the children, but none of the commissions has been able to fully clarify the affair. This article surveys public awareness of the affair since the early 1950s—when public awareness of it was extremely low—to early 2018, when more than 80 percent of Israeli society believed the Israeli government to be responsible. The article analyzes why the commissions played a substantial role in shaping the public and scholarly discourse about it. Ironically, the commissions strengthened societal trust in the kidnapping allegation, which stands in contradiction of their own interpretation.
  פרסומים חשובים בעברית לאחר שנת 2016:
  1. פרשת ילדי תימן ואחרים - ארכיון המדינה
  2. הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
   בראשות חברת הכנסת נורית קורן
  3. הסוף להסתרה בפרשת ילדי תימן? 2016
   הממשלה צפויה לאשר את פרסום הפרוטוקולים והמסמכים החסויים שנבחנו בוועדת החקירה הממלכתית שבדקה את פרשת היעלמות ילדי תימן בשנת 2001. למרות שהממצאים לא איששו את הטענה לפיה התבצעה חטיפת ילדים תימנים בשנותיה הראשונות של המדינה, מסמכים רבים שנחקרו נאסרו לפרסום.
  4. ישנן רשימות מדוייקות של ילדי תימן החטופים
  5. ארכיון פרשת ילדי תימן ואחרים 2016
   פרסום זה מציג את רשימת הנעדרים, שעניינם נחקר לאורך השנים, בשלוש ועדות חקירה. בקובץ קישורים לדוחות המלאים של ועדות החקירה וקישורים לאתר ארכיון המדינה לחיפוש תיקים ומסמכים בעניינו של כל נחקר. בנוסף, לכל נחקר הוספנו קישור פרטני לממצאי כל ועדה שעניינו של הילד נחקר בה.
  6. 200 אלף מסמכים חסויים נחשפו לציבור 2016
   ארכיון המדינה העלה לאינטרנט את כל החומרים ששימשו את ועדות החקירה, אשר לא מצאו ראיות לחטיפה מאורגנת של ילדים.
  7. דו"ח החקירה מלפני 15 שנה הועלה לרשת רעות רימרמן - 07.07.16 - ynet
  8. הניסויים בילדי תימן נחשפים: "מוכרח להיות להם דם כושי"
   יאיר אלטמן - 14/6/2017 - ישראל היום
   רשת היעלמותם של ילדי תימן שעלו ארצה היא פצע פעור בחברה הישראלית לאורך שנים. זהו פצע שנפתח בכל פעם מחדש עם מחאות סוערות, ועדות, מינויים ובעיקר הבטחות למשפחות לטפל באחת הסוגיות הכואבות שסוחבת איתה המדינה משנותיה הראשונות ועד היום.
  9. "ילדי תימן לא נחטפו" דבר ראשון 1.3.2017
   ד"ר דב לויטן, מרצה באוניברסיטת בר-אילן שחוקר את הפרשה למעלה מ-30 שנים, משוכנע כי הילדים התימנים לא נחטפו אלא נפטרו. לא הייתה סיבה מוצדקת למנוע ממשפחות הילדים גישה לתיקים ולפרוטוקולים. מדובר בזכות לגיטימית של גישה למידע ולא היו צריכים לסגור את המסמכים ל- 70 שנים. הדבר רק חיזק והזין את "תיאורית הקונספירציה" לפיה "ילדי תימן" נחטפו והועברו למשפחות אשכנזיות חשוכות בנים, או הוברחו לחו"ל או כפי שטוענים לאחרונה שימשו לניסויים רפואיים. האמת שונה לגמרי: כמעט כל הילדים שמכונים "ילדי תימן" נפטרו.
  10. "פריצת דרך בחקר האמת" 2018
   הוועדה המיוחדת לפרשת ילדי תימן ומזרח בלקן דנה בתאריך 8.1.18 בנושא: "מעורבות ויצ"ו בטיפול בילדים בשנות החמישים".
  11. יום המודעות לחטיפת ילדי תימן יעל צדוק - הארץ 21/6/2018
  12. פרשת ילדי תימן: גופות יוצאו מקברים לביצוע בדיקות גנטיות רענן בן צור - ידיעות אחרונות- 23/1/18
   פרקליטות המדינה הודיעה לביהמ"ש כי היא מסכימה לבקשת 17 משפחות של יוצאי תימן לפתיחת קברים לשם לקיחת דגימות DNA וביצוע בדיקות גנטיות לקשרי משפחה: "להחלטה חשיבות ציבורית של חקר האמת בדבר מותם וקבורתם של קטינים יוצאי תימן, המזרח והבלקן".
  13. פרשת ילדי תימן: 38 תיקים נעלמו מארכיון המדינה עופר אדרת - הארץ - 08/3/2018
   אין הוכחה לכך שהתיקים הועלמו במכוון וסביר שאבדו כחלק מהפעילות השוטפת בארכיון המדינה. הם כוללים רשימות של ילדים נעדרים, מידע על ילדים שנעלמו ורשימות ילדים שמתו בבתי חולים.
  14. הפגנה יום המודעות 21 ביוני 2018 בחסות עמותת עמרם
  15. פרשת ילדי תימן רשת 13 - 2018
   פרשת ילדי תימן היא פרשת היעלמותם של פעוטות בני עולים חדשים, בעיקר מיהדות תימן, בין השנים 1948–1954. ברוב המקרים הילדים אושפזו במחנות עולים או בבתי חולים, להוריהם נאמר כי הם נפטרו ונקברו בלעדיהם, אולם רבים מן ההורים ואחרים מפקפקים בכך וטוענים כי הילדים נלקחו מהם. במהלך השנים נתגלו כמה מקרים שבהם נלקחו ילדים לאימוץ ללא ידיעת ההורים. גם כמה אנשים מתוך המערכת, כמו רופאים ואחיות, אמרו כי הם חושדים שהילדים נלקחו ללא רשות.
  16. למידע נוסף: ילדי תימן (חיפוש גוגל), ילדי תימן ועדות (חיפוש גוגל)

  Is there Freedom of Information in Israel?

  Stop Abuse MIDIspeaker Collection
  homepage directory
  site-map
  VIEW Guest Book
  This web site has been entered into the public domain in 1997 for the sake of undoing abuse of information in Israel.   Quote extensively, but bear in mind this article is copyrighted as is. . .  Comments, feedback, condemnation, and roses can be sent or in private to Doron Tal.
  פרשת היעלמות ילדי תימן


  Listen to another MIDIspeaker           Posted 1997 Revised 2022 This Page had been Hosted 1997-2009 By
   
  Search This web-site
  Geocities
  Free Home Pages