The truth about Marksman LTI 20-20

לחץ כדי לקבל מידע נוסף מסקנות העד המומחה לאחר בחינה של ממל"ז

ממל"ז (אקדח לייזר) מודד מהירות של "כתם הלייזר" ולא של המטרה הנבחרת - לכן אין להשתמש בו לאכיפת מהירות של מכונית שהיא גוף תלת-מימדי. בטווחים גדולים קיימת אפשרות ש-"כתם הממל"ז" ינוע על גבי מטרה. תופעה זו נקראת "החלקה". היצרן כנראה מודע לבעייה זו. אמנם הוא איננו מזכיר אותה ואולם על פי מפרט היצרן הטווח המירבי הוא 275 מטרים בלבד (אם לא יודעים את תכונות ההחזריות של המכונית המשמשת כמטרה). והואיל ומשטרת ישראל איננה יודעת בכל מקרה ומקרה תכונות ההחזריות של מכונית ספציפית, אין זה מן הראוי שתאכוף מהירות באמצעות ממל"ז בטווח העולה על 275 מ',
וזאת כמשתמע מהאמור ב- עמ' 40 של מדריך ההפעלה באנגלית

 המחשה לסתירות הפנימיות - במדריך למפעיל בעברית, של משטרת ישראל

"הודעות שגיאה" או "מדידת טעות"

משטרת ישראל יודעת גם יודעת כי "מלכודת השגיאות" של הממל"ז איננה מסוגלת לטפל בכל השגיאות האפשריות, אבל זה לא מפריע לה להציג מצג שווא כדלקמן :
" תכנת המכשיר לוקחת בחשבון את כל מדידות הטעות העשויות להיווצר ".
 ...וזאת כאמור ב- "מדריך להפעלת ממל"ז" עמ' 25.
 
טענה זו הוכחה כבלתי נכונה.
ביצעתי סדרת בדיקות שהוכיחה כי ה"מנגנון המלכודות" איננו מסנן תמיד "קריאה שגויה" של מהירות.

חוסר מהימנות של מדידה באמצעות ממל"ז אמין

הממל"ז אמין כמד-טווח, אם מבוצעת מדידה על מטרה מישורית הניצבת לקו הראיה ואשר שטחה גדול משטח "חתימת" הלייזר.

ניתן להשתמש בממל"ז כמד מהירות ב"שיטת ההצבעה" רק על מטרות שטוחות אשר שטח פניהן ניצב לקו הראיה (ממל"ז-מטרה). אין להשתמש בממל"ז כמד מהירות ב"שיטת ההצבעה" על מטרות אשר שטח פניהן אינו ניצב לקו הראיה לממל"ז, או על מטרות שיש להן תנודה עצמית.

שיטת הבדיקה של התאום האופקי והאנכי כפי שהיא נקוטה ע"י משטרת ישראל מאפשרת סטייה גדולה מדי בין נקודת המכוון לבין מרכז "חתימת" הלייזר. התוצאה: לא ניתן לשייך בוודאות מוחלטת קריאת טווח לכלי הרכב מסוים, כאשר יש יותר מכלי רכב אחד בשדה הראיה של הכוונת, או בטווח העולה על 275 מ'.

לסיכום, "שיטת ההצבעה" כפי שהיא נקוטה בידי משטרת ישראל איננה אמינה לצורך אכיפת מהירות של   כלי רכב.

לחץ! - המחשה לסתירות הפנימיות במדריך למפעיל בעברית
 לחץ - המחשה לתרגום הקלוקל של המדריך

 וזו השורה התחתונה

לחץ כאן לצפות בסקירה על מצב הפסיקה בישראל בעניין ממל''ז

 לחץ כדי לקרוא עיקרי החלטת ביהמ''ש העליון וכן פרשנות לאור פסיקה זו  שחר חדש הפציע בתאריך 10/11/03

כל ההחלטות בערעור פלילי 4682/01 ממל"ז

 לחץ כדי לקרוא על משמעויות הפסיקה

 חזור לראש הדף    אנא הכינו לפניכם את כל פרטי המקרה והקליקו על המעטפה


בזכותו של עד מומחה

מחיקת כתב אישום

כיצד נסתה משטרת ישראל להתיש את העד המומחה

המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על האמור באתר על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי.

This Page was revised Nov 12, 2004 © 2001-2004 Doron A. Tal